ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဌးေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေတြ႔ဆံုမွာၾကားျပီး ျပည္နယ္အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရွု႔ေလ့လာ

( ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္- ၄ ရက္ )

          ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဌးေအာင္သည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်ွက္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကေလးျမိဳ႔ သို႕ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ စီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးရမ္မန္း လိုက္ပါလ်ွက္ ကေလးျမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ ညပိုင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႕သို႕ေရာက္ရွိၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၁)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕အား လွည့္လည္ၾကည့္ရွု႔ေလ့လာၿပီး ဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ နံနက္(၁၀း၃၀) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိသည္။ ထို႕ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေန႔လည္ (၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း နွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၿမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖ မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ကူညီပံ့ပိုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႕ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ ကန္႕သတ္မွဳမ်ား သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ ေႏွးေကြးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး စံနစ္ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲလာမွဳေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင္႔လင္းစြာ ဆက္ဆံလာႏုိင္ခဲ႔ရာ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအပိုင္းတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မွဳ (၁)သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်ွက္ရွိေၾကာင္း ယခုအခါ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စံနစ္တက် တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္၊ ၀န္ေဆာင္မွဳ အရည္အေသြးျပည့္၀ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မွဳ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေစရန္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ား ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာမည္ျဖစ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြြ႔ံၿဖ္ိဳးတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုေၾကာင္းမွာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေျဖၾကားၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။              ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ယဥ္ေက်း မွဳျပတိုက္တို႔အား သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ႕ေလ့လာၾကရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသၾက ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီး ဦးနန္ဇမုန္လိုက္ပါလ်ွက္ ဟားခါးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာခဲ႔ၾကရာ ညေနပိုင္းတြင္တီးတိန္ၿမိဳ႕သို႕ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးရိပ္သာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လိုအပ္ သည္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းကုူညီပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားၿပီး တီးတိန္ၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္ရွဳေလ့ လာၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၃)ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာ လာခဲ့ၾကရာ ဟိုင္မြာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသို႕ေရာက္ရွိၾကပါသည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တြင္ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားရပ္မိရပ္ဖမ်ားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစေရး လိုအပ္သည္မ်ား ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရိဒ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္သို႕ ေရာက္ရွိၾကျပီး ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လည္ပတ္သြားလာမွဳ အေျခအေနမ်ား အားေလ့လာေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍  ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ရိဒ္ေရကန္သို႔ေရာက္ရွိၾကျပီး ေရကန္ေရရွည္တည္တံ႔ေအာင္ထိန္း သိမ္းေရး၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားတိုးတက္မ်ားျပား လာပါက ေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအမံတို႕အား ေဒသခံျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရိဒ္ေရကန္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ တီးတိန္ၿမိဳ႕သို႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္လိုက္ပါလာေသာ တိုင္းရင္းသား ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ (၂) ဦးတို႕မွ (၁) ဦးလွ်င္ အလွဴေငြ က်ပ္(၂၀)သိန္းစီႏွင့္  စုုစုေပါင္း အလွဴ ေငြက်ပ္ (၄၀)သိန္းတို႔အား တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ ေဆးရံုအတြက္ လွဴဒါန္းၾကရာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးမွ လက္ခံရယူပါသည္။ ဆက္လက္၍  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာ ခဲ့ၾကရာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕သို႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မတ္လ(၄)ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၊ တာဟန္း ေစ်းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏  ရိုးရာအ၀တ္အစား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေနမွဳ ရိုးရာအစားအေသာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္ေရာင္းခ်ေနမွဳမ်ားအား ၾကည့္ရွဳ ေလ့လာခဲ႕ၿပီး ကေလးၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>