(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုနားေနမည့္ အိပ္ေဆာင္မ်ား စားေသာက္ခန္းမမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္

(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေရး၊ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးေရး ေကာ္မတီဥကၠဌဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန   ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဌးေအာင္သည္  ယေန႔နံနက္(၇း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလွ်က္ ေနျပည္ေတာ္ ၀ဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္၊ အားကစားရြာရွိ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုေနထိုင္မည့္ Cluster (၁၀) ခုအားလည္းေကာင္း၊ Cluster မ်ားရွိ အားကစားသမားမ်ား အား ေကၽြးေမြးဧည့္ခံမည့္ ထမင္းစားေဆာင္မ်ား၊ မီးဖိုေဆာင္မ်ားအားလည္းေကာင္း လိုက္လံ ၾကည့္ရႈ ခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အားကစားသမားမ်ား၊ နည္းျပ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ဒိုင္လူႀကီး မ်ား တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရးကိစၥမ်ား အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားကစားသမားမ်ား တည္းခိုေနထိုင္မည့္ (၂)ထပ္ အိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ထားရွိသည့္ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အိပ္ေဆာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ခန္းမႏွင့္ မီးဖိုေဆာင္မ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး အိပ္ေဆာင္မ်ား သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး၊ ထမင္းစားေဆာင္ ႏွင့္ မီးဖိုေဆာင္မ်ား သန္႔ရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရွိေစေရး၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္မျဖစ္ ေစေရးတို႔ကို ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အားကစားရြာတြင္ Cluster (၁)ခု၌ အေဆာက္အဦ (၁၀)လံုးစီျဖင့္ Cluster စုစုေပါင္း (၁၀)ခု တည္ေဆာက္ထားသည္။အေဆာက္အဦး(၁)လံုးတြင္ယူနစ္(၈)ခုပါရွိျပီး(၁)ယူနစ္လွ်င္ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခန္း (၃)ခန္း ပါရွိေသာေၾကာင့္ အားကစားသမား(၄၈)ဦးျဖင့္ Cluster တစ္ခုတြင္ အားကစားသမားေပါင္း (၄၈၀)ဦး တည္းခိုေန ထိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  Cluster တိုင္းတြင္ ထမင္းစားေဆာင္ (၁)ေဆာင္ႏွင့္ မီးဖိုေဆာင္ (၁)ခုစီ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>