ဟိ္ုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ (JICA) တို႕အၾကား ပုဂံခရီးစဥ္ေဒသတြင္ (Establishment of the pilot Model for Regional Tourism Development) စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ-၁၀ ရက္)

  ဟိ္ုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈေအဂ်င္စီ (JICA)တို႕အၾကား ပုဂံခရီးစဥ္ေဒသတြင္ (Establishment of the pilot Model for Regional Tourism Development) စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြး ခ်က္မွတ္တမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ယေန႕နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရံုး ဧည့္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ယင္းအခမ္းအနား သို႕ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ တင္ေရႊ၊ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုင္းေက်ာ္အုန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

   အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဟိ္ုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႕အၾကား ပုဂံခရီးစဥ္ေဒသတြင္ (Establishment of the Pilot Model for Regional Tourism Development)စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း အား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမွဳဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း ႏွင့္ JICA Myanmar Office မွ Chief Representative ျဖစ္သူ Mr. Masahiko Tanaka တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

  အဆိုပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္းတြင္ ပုဂံေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ပါ၀င္ၿပီး ဧၿပီလ (၂၃)ရက္ ေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္လာေရာက္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္-၂၀၁၅ အတြက္ တည္းခိုေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ-၁၀ ရက္)

           ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရို ရံုးအမွတ္ (၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ နီလာ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ ဥကၠဌႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အား ေတြ႕ဆံု၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖုိရမ္ ၂၀၁၅ အတြက္ တည္းခိုေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး မွာၾကား သည္။

       ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္ ၂၀၁၅တြင္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားျပပြဲ၊ဖြင့္ပြဲ ပိတ္ ပြဲႏွင့္ ဖိုရမ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ တည္းခိုေနထိုင္ေရး ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး ကိုလည္း အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာ ၾကားခဲ့သည္။

       အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္းႏွင့္ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ဥကၠဌႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္အား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ အလွည့္က် လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္း အေ၀းႏွင့္ အတူ ခရီးသြား လုပ္ငန္းျပပြဲႏွင့္ ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္ရာ၊ခရီးသြားျပပြဲတြင္ ျပခန္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ပါ၀င္ျပသေလ့ရိွၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႕ ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္ေလ့ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ-၉)

       ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား(၈.၄.၂၀၁၄)ရက္ေန႕ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ ဆံုသည္။

          ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Mr. Naut Kusters က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၄င္းေနာက္ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွ Ms. Marie Claude က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) ႏွင့္  The International Trade Centre (ITC) တို႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ Netherlands Trust Fund III မွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည့္ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

  ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသား ပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရာရြက္ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႕ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

     အဆိုပါ လက္ခံေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ ႏွင့္ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္း၊ ေငြေဆာင္/ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ဇုန္သုိ႔ ေရာက္ရွိ စစ္ေဆးမွာၾကား

ဧၿပီလ(၈)
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္းသည္ ဧျပီလ (၆)ရက္ေန႕တြင္ ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္သို႕လည္းေကာင္း၊ ဧၿပီလ(၇)ရက္ေန႕ တြင္ ေခ်ာင္းသာ ဟိုတယ္ ဇုန္သို႕လည္းေကာင္း သြားေရာက္၍ ေဒသမွဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဆက္စပ္ဌာန ဆိုင္ရာ မ်ား၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္မန္ေနဂ်ာမ်ားအား ေနရာအလိုက္ ေတြ႔ဆုံကာ ဟိုတယ္မ်ား ၀န္ေဆာင္ မႈေကာင္းမြန္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး ကိရိယာမ်ား လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ တပ္ဆင္ထားရွိေရး၊ ကမ္းေျခ သန္႕ရွင္း သာယာလွပေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ တန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုး တတ္ေသာ အသိပညာမ်ားကုိေဒသခံမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အသိပညာေပးေရး၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္း ပေပးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ/ပုဂၢလိကႏွင့္ျပည္သူမ်ားက တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး ကိစၥရပ္ မ်ားအားအက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။

          ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးအား တိုင္းေဒသႀကီး ဟိုတယ္/ခရီး တာ၀န္ခံ ဒုညႊန္မွဴးဦးလွမိုးႏွင့္ ဟိုတယ္ဇုန္အသင္း ဒုဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ Working Group အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေငြေဆာင္/ေခ်ာင္း သာ ဟိုတယ္ဇုန္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေန၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေျခအေန၊ ခရီးသည္ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ အလားအလာ ရွိမႈအေျခအေန၊ေဒသ အေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၄င္ေနာက္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအားျဖည့္စြက္မွာၾကားကာ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဟိုတယ္ဇုန္အလိုက္ ဟိုတယ္မ်ား၏ ဧည့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးအားေပးခဲ့သည္။

     ေငြေဆာင္ဟိုတယ္ဇုန္ တြင္ လက္ရွိ ဟိုတယ္(၂၃)လုံး၊အခန္း(၁၂၆၄)ခန္း ၊ ေခ်ာင္းသာဟိုတယ္ဇုန္တြင္ လက္ရွိဟိုတယ္(၂၀)လုံး၊အခန္း(၇၈၀) ေက်ာ္ လိုင္စင္ရယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ေဒသတြင္း လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသည္ စာရင္းအရ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံး တြင္ ေငြေဆာင္၌ (၃၉၇၀၀)ေက်ာ္၊ ေခ်ာင္းသာ ကမ္းေျခ ၌(၂)သိန္းေက်ာ္ ပမာဏ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားလုံၿခဳံေရးအတြက္ Tourist Police တပ္ဖြဲ႕စိတ္မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္မႈျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားရုံးခြဲ မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလိုအပ္ခ်က္ကို ကူညီျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ World Economic Froum မွ Asia Pacific Community Manager ျဖစ္သူ Anne-Catherine Gay des Combes ၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (JICA) ရံုးမွ Senior Representative ျဖစ္သူ Mr. Akihito Sanjo ႏွင့္အဖြဲ႕ JTB-PST Co., Ltd မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr. Yoshio Oshite တို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံု

(ရန္ကုန္ ၊ဧၿပီ (၇) ရက္)

    ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ (၆.၄.၂၀၁၄) ရက္ေန႕ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ World Economic Froum မွAsia Pacific Community Manager ျဖစ္သူ Anne-Catherine Gay des Combes ႏွင့္ေတြ႕ဆံု ခဲ့ပါသည္။

          ယင္းသို႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးဖိုရမ္ (အေရွ႕အာရွ)၌ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ ခရီးသြားေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ပါ၀င္ ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ (၇.၄.၂၀၁၄) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္ယားကန္ဟိုတယ္တြင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (JICA) ရံုးမွ Senior Representative ျဖစ္သူ Mr. Akihito Sanjo ႏွင့္အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆံုၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ(JICA) တို႕အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး မည့္ ပုဂံခရီးစဥ္ေဒသတြင္ “ Establishment of the Pilot Model for Regional Toursim Development´´ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ အဆိုပါနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ အား လာမည့္ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ (၂၃) ရက္ေန႕ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ေရွ႕ေျပးအဖြဲ႕မွ ပုဂံေဒသတြင္ ကနဦးေလ့လာခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ JTB-PST Co., Ltd မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr. Yoshio Oshite ႏွင့္ Myanmar Polestar Travel & Tours Co., Ltd မွ Managing Director ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္မင္း ထင္တို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမိုလာေရာက္ လည္ ပတ္ႏိုင္ေရးအ တြက္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ျမွင့္တင္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုး၌ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႕ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၂) ရက္ေန႕မွ (၂၉) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပမည့္      အာဆီယံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းႏွင့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္း အေ၀းမ်ား၊ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းကြန္ဖရင့္၊ အာဆီယံဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကအစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္ခရီးသြားျပပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းအတြက္မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ကူခ်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္၌ ျမန္မာညဧည့္ခံပြဲျပဳလုပ္၍ လက္ခံေဆာင္ရြက္မည့္အေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကပင္စတင္၍ ATF 2015 Website ကို လႊင့္တင္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ယေန႕အထိ ျပသရန္ ျပခန္း (၅၂) ခုကို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႀကိဳ တင္ေနရာရယူထားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ပိုမိုလာေရာက္ၾကလိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ထို႕အတြက္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ အသင္း အဖြဲ႕ မ်ား ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဤအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေၾကာ္ျငာေရးအတြက္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အစည္း အေ၀းမ်ားအားလံုးကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ မည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ကို လုပ္ငန္းသဘာ၀ အရ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လိုအပ္ သည္မ်ားကို ၀ိုင္း၀န္း ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

          ထို႕ေနာက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌႏွင့္အမႈေဆာင္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္ကို စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾက ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

       အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ကို ဧၿပီလ (၄) ရက္ေန႕က ေနျပည္ေတာ္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ နီလာ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဗဟို ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းႀကီးမွဴး၍ဗဟို ေကာ္မတီ ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ၀င္တုိ႕ တက္ေရာက္ႀကသည္။

    အစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ “ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာလုပ္ငန္း၊ ေဒသအသီးသီး၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမႈအတြက္အလြန္ေကာင္းေသာ ေမာင္းႏွင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီးအလားအလာေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊

          စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ခရီးသည္ (၁၀၈၇) သန္း၊ လွည့္လည္သြား လာခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမွ ၀င္ေငြအေနႏွင့္အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇) ႀထီလီယံ ရရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဂ်ီဒီ ပီကို (၉.၅%) ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း (၂၆၆) သန္းကို ဖန္တီေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္ (၁၁) ခုတြင္ (၁)ခုသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွဖန္တီးေပးေၾကာင္း၊

          ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ခရီးသည္ (၉၉.၁၄) သန္း လာေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုးတက္မႈ (၁၁%) ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ (၁.၀၆) သန္း၊ တိုးတက္မႈ (၃၀%)၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၂.၀၄) သန္း ရွိ၍ တိုးတက္မႈ (၉၃%) ရွိေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြရရွိ်မႈသည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၃၄) သန္း ရရွိမႈမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ (၉၂၆) သန္းအထိ တိုးတက္လာပါေၾကာင္း၊

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၌ Myanmar Tourism Law ကုိ ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေစရန္ မူလဥပေဒကို ျပင္ဆင္၍ Myanmar Hotels and Tourism Law ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေၾကာင္း၊

          ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႏိုင္ငံသား မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးၿပီး ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ေကာင္း မြန္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ဖန္တီေပးသည့္ တာ၀န္ရွိေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း ( Responsible Tourism Policy) ကို ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊

          ၄င္းအျပင္ ေဒသခံလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားအခြင့္အလမ္မ်ားကို ဖန္တီေပးသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒ ( Policy on Community Involvement in Tourism) (CIT) ကိုလည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊

          ဆင္းရဲမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း (Pro-poor Tourism) ဆိုရာတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism) ၊ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း (Eco-tourism) တို႕ပါ၀င္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို ဖန္တီးေပးေၾကာင္း၊

          ေရရွည္တည့္တ့ံေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း (Sustainable Tourism)၊ မွ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္တို႕အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအား အျပည့္အ၀ ထည့္ သြင္း စဥ္းစားျပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

          ရိုးရွင္းေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတန္ဖိုးဆက္သြယ္မႈ (Simple Tourism Value Chain) ဟူသည့္ ခရီးသြားကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း၊ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း၊ ထိုမွ ခရီးသြား ဆြဲေဆာင္မႈမ်ား၊ ၄င္းမွတဆင့္ အျပန္ခရီးစဥ္စီစဥ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ကို ခရီးသြားေအဂ်င္စီ မ်ားက ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အပိုင္အပိုင္းမွ ႀကီးႀကပ္ကြပ္ကဲျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ဒုတိယသမၼတက ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ည့ံဖ်င္ေသာစီမံကိန္းႏွင့္ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကို သိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ည့့ံဖ်င္းေသာစီမံကိန္း (Bad Planning) ဆိုရာ၌ တည္ေဆာက္ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ျခင္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ ကြယ္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ကုန္စည္ႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းတို႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊

          အျခားတစ္ဖက္၌ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံကိန္း (Good Planning) ၏ လကၡဏာရပ္မ်ားသည္ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးပြားလာျခင္း၊ ၀င္ေငြႏွင့္လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက၀င္ေငြမ်ား ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈသဘာ၀အရင္း အျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းတို႕သည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

        ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ေသာ Myanmar Tourism Master Plan (2013-2020) သည္ အလြန္ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေသာ ပင္မစီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုင္မာေသာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ စီမံကိန္းကို ေဖာ္ထုတ္ ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑ အသီးသီးက ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း၊

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ (Culture Heritage) ကို အေျခခံေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္၍ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအ ႏွစ္ ေပ်ာက္ပ်က္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္လည္း ၾကာရွည္တည့္တ့ံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊

          ၄င္းအျပင္ ဤပင္မစီမံကိန္း၌ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ အခြင့္ အလမ္း မ်ားႏွင့္အဟန္႔အတားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားေၾကာင္း၊ အားသာခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ရယူကာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ၿပီး အဟန္႔အတားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားရွိမႈ မ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊

          စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကိုလည္းကိုးကားေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊

          ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီး၊ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရွိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားကပါ မိမိတို႕က႑အလိုက္ ပါ၀င္ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားပါသည္။

        ထို႕ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေနမ်ား၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ Myanmar Tourism Master Plan တြင္ ေရးဆြဲထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ကာလ တို၊ ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးူ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္တို႕က ပုဂၢလိကက႑၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားက ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကမၻာ့ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု အျဖစ္ ေရာက္ရွိေရး၊ ယင္းလုပ္ငန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးတို႕အတြက္ ႀကီး ၾကပ္ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညြန္ေပးရန္ ဤဗဟိုေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပင္မစီမံကိန္းသည္ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ၿပီး ကာလတို၊ ကာလရွည္လုပ္ငန္း မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ယင္းပင္မ စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးက ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳသည့္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ ပို႕ ေဆာင္ေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ တိုးတက္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တင္ျပသည့္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးရန္လည္း စီစဥ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈကိုလည္း လစဥ္အစီရင္ခံရန္ ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္လည္းမၾကာခင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း   ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Eccholine BVBA ရုပ္သံထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

 

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ – ၁ ရက္)

  ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈ၊ ပုဂၢလိက ခရီးသြားကုမၸဏီ Golden Trip Travels & Tours ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံအေျခစိုက္  Eccholine BVBA ရုပ္သံလိုင္းတို႕၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ Peking Express ခရီးသြားမွတ္တမ္းကိုထုတ္လုပ္သူ Mr.Philip Henderickx သည္ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕ က ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ထံ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၂၁-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႕မွ (၃၁-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႔အထိ လားရိႈး-သီေပါ-ေက်ာက္မဲ-ရြာငံ-ေညာင္ေရႊ-ပင္းတယ-ကေလာ-မိတီၳလာ-ပုဂံ-ပုပၸါး- မႏၱေလး ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ရိုက္ကူးမႈအစီအစဥ္မ်ားကို တင္ျပပါသည္။

          ရိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕တြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ ရိုက္ကူးေရးႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္စုစုေပါင္း (၄၇)ဦးျဖစ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးအရာရွိ မ်ားႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆက္ဆံေရးအရာရွိတို႕က ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လိုက္ပါႀကီးၾကပ္ခဲ့ပါ သည္။

     Peking Express ရိုက္ကူးေရးခရီးစဥ္အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ သရုပ္ေဆာင္(၁၆)ဦးသည္ အမ်ိဳးသား(၂)ဦး ပါ၀င္ေသာ အတြဲ(၂)တြဲ၊ အမ်ိဳးသမီး(၂)ဦးပါ၀င္ေသာ အတြဲ(၃)တြဲ၊ အမ်ိဳးသား+အမ်ိဳးသမီး ပါ၀င္ေသာစံုတြဲ (၃)တြဲ၊ စုစုေပါင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္စံုတြဲ(၈)တြဲျဖင့္ ခရီးစဥ္ေန႕အလိုက္ သတ္မွတ္ခရီးစဥ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အေစာဆံုးေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ စံုတြဲ(၁)တြဲစီမွ လမ္းခရီးတြင္ႀကံဳသလို ခရီးသြားျခင္း၊ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကုန္ဆံုးပါ က မိမိအတြဲအလိုက္ေရာက္ရွိေသာ အရပ္ေဒသရွိ ေဒသခံေနအိမ္မ်ားတြင္ ညအိပ္တည္းခိုျခင္း၊ ျမန္မာ့ ရိုးရာယွဥ္ၿပိဳင္ကစားနည္းမ်ား (ဥပမာ- ငွက္ေပ်ာပင္စိုက္ျခင္း၊ ျခင္းလံုးကစားျခင္း၊ ေခါင္းအံုးရိုက္ပြဲ၊ အင္းေလးကန္တြင္ ရိုးရာေလွေလွာ္ျခင္း၊ ရုပ္ေသးၿပိဳင္ပြဲ၊ သနပ္ခါးလိမ္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္း) ကစားျခင္းတို႕ပါ၀င္ပါသည္။

          ရိုက္ကူးေရးကို (၂၁-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႕မွ (၃၁-၁-၂၀၁၄)ရက္ေန႕အထိျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးအရာရွိ(၁)ဦး၊ ရိုက္ကူးသူ (၁) ဦး၊ မွတ္တမ္းတင္(၁)ဦး၊ တို႕လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

          Peking Express ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားမွတ္တမ္းရိုက္ကူးေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေတာေတာင္ သဘာ၀အလွမ်ား၊ တန္ခိုးႀကီးေစတီပုထိုးမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ယဥ္ေက်းေဖာ္ေရြမႈႏွင့္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္မႈ၊ ရိုင္းပင္းကူညီမႈတို႕ကို အဓိကထားရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး ၄င္းတို႕၏အစီအစဥ္မွ တဆင့္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိေစရန္ မိနစ္(၄၄၀)ၾကာ ဇာတ္လမ္းအား (၁)ပိုင္းလွ်င္ မိနစ္(၁၁၀)ျဖင့္ (၄)ပိုင္းခြဲ၍ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ TV Channel M 6 မွ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ထုတ္လႊင့္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

          Peking Express အဖြဲ႕၀င္ ခရီးသည္မ်ားအားလံုး စင္းလံုးငွားေလယာဥ္ Special Jet SJ 2595 ျဖင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ ဂူ၀ါဟာတီၿမိဳ႕သို႕ (၁-၂-၂၀၁၄)ရက္ေန႕ မြန္းလြဲ(၁၃း၀၀)နာရီတြင္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။ ယေန႕မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ထုတ္လုပ္သူ Mr.Philip Henderickx သည္ ၄င္း၏ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းေခြအား ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္အား လာေရာက္ျပသၿပီး လိုအပ္ပါကအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေခြအား အဆိုပါ TV Channel M 6 မွ ဧၿပီလကုန္တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၁) ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္မွာၾကား

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧၿပီလ – ၁ ရက္)

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ မတ္လ(၃၁) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (၁) ၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀း မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းသုိ႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေတြ႕ဆံုမွာၾကားရာ၌ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ေနရာခ် ထားေပးေရး၊ ဧည့္သည္မ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၌ လူ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ အထူး ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လံုၿခံဳေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္ အသံုးျပဳသြားရန္၊ က်န္းမာေရးလံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစားအစာလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အစည္းအေ၀းသို႔ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ေန႕ရက္အလိုက္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ ဟိုတယ္မ်ားကိုတာ၀န္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

          ထို႕ေနာက္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရမည့္ အခန္းမ်ားတည္ရွိမႈ၊ အစားအစာမ်ားသိုေလွာင္ႏိုင္မႈ၊ ခ်က္ျပဳပ္ျပင္ ဆင္ႏိုင္ မႈ အေနအထားမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႕ နံနက္တြင္  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္စိမ္း အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္၌ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေရး ကိစၥမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားအား အဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္  ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမ်ားအား ေတြ႕ဆံု မွာၾကားခဲ့သည္။

          ယင္းသို႕ေတြ႕ဆံုမွာၾကားရာ၌ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ ဟိုတယ္ မ်ားအေနျဖင့္ ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ ဆဲသႀကၤန္မ႑ပ္မ်ားအား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္မ်က္ႏွာစာရွိ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းကို အရံလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ရွင္းလင္းထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးမႈအပိုင္းတြင္ အစားအေသာက္မ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံရန္ႏွင့္  လံုၿခံဳေရးအထူးဂရုျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

  အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

(ရန္ကုန္ မတ္၊၂၉)

          ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ မတ္လ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ Rose Garden Hotel ပဏာမ ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး Emerald Rose Garden Ltd. မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ Ms. Mary Fong Lee ႏွင့္အတူ ဟိုတယ္ကိုဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး ဟိုတယ္ အခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

          အဆိုပါဟိုတယ္ကို ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ Emerald Rose Garden Ltd. မွ ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီး ျမွပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အခန္း ၃၀၀၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၊ Ballroom ၊ စားေသာက္ခန္းမတို႔ပါ၀င္ၿပီး ယခုအခါတြင္ အခန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ပဏာမဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ကာ က်န္ရွိေသာ အခန္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ Lp Holding Co.,Ltd. မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ Center Point Towers Hotel တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ သို႕ ေရာက္ရွိ စစ္ေဆး ၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကား သည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ Hoang Anh Gia Lai Group က ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center စီမံကိန္းသို႕ေရာက္ရွိၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးသည္။

          ဆက္လက္၍ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ Sedona Hotel Phase (2) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ သို႕ ေရာက္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Posted in Uncategorized | Leave a comment

(၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ မတ္ လ- ၂၈ ရက္)

(၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႕တက္ေရာက္ ၾကမည့္  ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ တည္းခိုေနထိုင္ေရး၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ကို ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ နီလာအစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ ယေန႕နံနက္ (၀၉း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာရွိ ဟိုတယ္မ်ား တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာဧည့္သည္စာရင္းအရ ေနရာခ်ထားေပးေရးကိစၥ၊ ဟိုတယ္မ်ားမွ ဧည့္သည္မ်ားလက္ခံႏိုင္သည့္  Turn Key Position ျဖစ္ေစရန္ ဧၿပီလ(၁၅)ရက္တြင္ ၿပီးစီးေအာင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခု ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဟိုတယ္မ်ား၌ လူ၊ ပစၥည္းလံုၿခံဳမႈ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ လံုၿခံဳေရး အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳသြားရန္၊ သက္ဆိုင္ရာလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဟိုတယ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္မ်ားျပဳစု၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံေပးပို႕ရန္ ကိစၥ၊ က်န္းမာေရးလံုၿခံဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အစားအစာလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည့္၀န္ထမ္း မ်ား ေဆးစစ္ျခင္း၊ အစားအစာမ်ား ႀကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္း၊ food poison မျဖစ္ပြားေစရန္ အထူး ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ကို က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည့္ အခမ္းအနား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ေျပာဆိုေနထိုင္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးကံခြၽန္မွ အစည္းအေ၀းက်င္းပမည့္ MICC (1) အေဆာက္ အဦတြင္ေနရာခ်ထားေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ား၊ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ထားရွိသည့္ ပစၥည္း မ်ား ေနရာခ်ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးပါသည္။ ဆက္လက္၍ သံတမန္ေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

   ဆက္လက္၍ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းမွ အစည္းအေ၀းကာလ အတြင္း ဟိုတယ္မ်ားမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္္မ်ားကို အေသးစိတ္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

          ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ အတြက္ ပထမဆံုးလက္ခံက်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပြဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ အစည္းအေ၀းက်င္းပ မည့္ေနရာတြင္ ဧည့္ခံေကြၽးေမြးမည့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနမ်ား အားလံုးစုစည္း၍ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈျခင္း၊ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ အသံုးျပဳမည့္လုပ္ငန္းသံုးစက္ပစၥည္း မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈသံုးပစၥည္းမ်ားကို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ ကိုယ္တြယ္အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေတာ္ပြဲႀကီးေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔က်ရာအပိုင္း မွ တာ၀န္သိစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ ရြက္သြားၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါ တည္းခိုေနထိုင္ေရးႏွင့္ဧည့္ခံေကြၽးေမြးေရးဆပ္ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးကံခြၽန္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႕မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ ဥကၠဌႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာရွိ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Posted in Uncategorized | Leave a comment