Latest News
ubein

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၏ "CSR in the Hotel and Tourism Industry" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာခ်က္ Presentation အား ေအာက္ပါ Links မ်ားတြင္ Download ဆြဲယူၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Download Link-1

(or)

Download Link- 2

4.8.2014-ppt

 

30.7.2014-a

July 30, 2014 – Nay Pyi Taw

A Seminar on the Third Wave reforms for the hotels and tourism sector has kicked off at the Ministry of Hotels and Tourism office in Nay Pyi Taw on 30th July 2014.

U Htay Aung, Union Minister, presented his opening speech. He quoted that the purpose of today’s seminar is to wrap up the previous seminars held in the nation and Naypyidaw and, based on that, to lay down necessary actions for the future. The government has already undertaken the First, Second and Third wave reforms in order to develop a peaceful democratic nation.

The Ministry of Hotels and Tourism have also created a Responsible Tourism Policy in response to the increasing number of inbound tourists, to maximize tourism related benefits and to minimize tourism impacts within the country. Furthermore, the policy on Community Involvement in Tourism and Dos and Don’ts for visitors have been published and delivered throughout the nation. In addition, the Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020 comprising of six strategies and 38 short-term and long-term plans has been successfully launched and the e-visa system will be inaugurated this September. Tourism-related human resource development trainings are also organized regularly by the endorsement of the Ministry, regional governments, Myanmar Tourism Federation (MTF) and its affiliates.

Later in the meeting, the acceleration of the Third Wave Reforms, which is concerned with ensuring a solid foundation for democracy and a higher living standard for people, was presented by honorable presenters such as Prof Dr. Aung Tun Thet (President’s advisor), U Kyaw Kyaw Hlaing, Dr. Thein Aung, U Thaung Su Nyein, and Dr. Min Zaw Oo. Director General U Aung Zaw Win and Director General U Tint Twin from this Ministry, U Win Aung (UMFCCI), and U Yan Win (UMTA).

The Seminar on the Third Wave Reforms for the Hotels and Tourism Sector came to an end with the concluding remarks by the Union Minister and suggestions from the participants.

Trans : E E Khin

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ တတိယအဆင့္အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္)
    ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္(၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႕ နံနက္ ပိုင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ တတိယအဆင့္အရွိန္ျမွင့္တင္မႈ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားေဆြးေႏြးပြဲ”အခမ္းအနားသို႕ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ယခင္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑နွင့္ပတ္သက္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ ၌ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၀ိုင္း၀န္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ယေန႕အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီထြန္းကား သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေရး တြင္ တိုင္းျပည္အတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစေရးႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘ၀ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေရး တို႕အတြက္ First Wave, Second Wave, Third Wave လုပ္ငန္း စဥ္အဆင့္ဆင့္ ခ်မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္မ်ားျပား၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစစအဆင္ေျပမႈရွိေစရန္ မိမိတို႕ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို အျမင့္မားဆံုးရရွိႏိုင္ရန္၊ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈ အနည္း ဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ႏွင့္တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္တို႕အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အစိုး ရ၊ ပုဂၢလိက၊ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ “တာ၀န္သိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမူ၀ါဒ (Responsible Tourism Policy)”ကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ား သို႕ ျဖန္႕ေ၀ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒ (Policy on Community Involvement in Tourism) ႏွင့္ ကမၻာလွည့္ခရီး သြားဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ (Dos and Don’ts for Visitors) စာအုပ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ ခ်ီႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။
    ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြ္ အနာဂါတ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအစီအစဥ္ (၆) ခုႏွင့္ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ စီမံကိန္း (၃၈) ခုပါ၀င္ေသာ “ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (၂၀၁၃-၂၀၂၀) (Myanmar Tourism Master Plan 2013-2020)” ကိုလည္း ထုတ္ေ၀ႏုိင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားခရီး သြားဧည့္သည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ e-Visa စနစ္ကိုလည္း လာမည့္ စက္တင္ဘာ လအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႕၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ဧည့္သည္မ်ား၏ ၀င္ေရာက္/ထြက္ခြာမႈ ခရီးစဥ္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားလာလည္ပတ္မႈ၊ တည္းခုိေနထုိင္မႈ စသည္ျဖင့္ အစစအဆင္ေျပလြယ္ကူေစေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ လက္ေအာက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလုပ္ငန္းက႑သည္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ သင္တန္း မ်ားကိုလည္း သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

30.7.2014-b

30.7.2014-c

30.7.2014-d

30.7.2014e

30.72014 g

30.72014-j

     ထုိ႕ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လိႈင္၊ ေဒါက္တာ သိန္းေအာင္၊ ဦးေသာင္းဆုၿငိမ္းႏွင့္ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ ဦးတုိ႕မွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တတိယအဆင့္အရိွန္ျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသီးသီးရွင္း လင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္တုိ႕မွ ယခင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ဥကၠဌ ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ဥကၠဌ ဦးရန္၀င္းတုိ႕မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
    ထုိ႕ေနာက္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ပါ၀င္အႀကံျပဳေဆြးေႏြးကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

30.7.2014-f

30.72014-h

30.72014-i

 

 

 

1

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၆)ရက္

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ယေန႔နံနက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာ္၀င္ ကုမုျဒာ ဟိုတယ္၌ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတေလ့လာေရး ခရီးလာေရာက္ၾကေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မႏၱလာေကာလိပ္ရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ပထမႏွစ္ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါ သည္။ ေရွးဦးစြာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအား ရင္းႏွီးစြာ မိတ္ဆက္ၾကၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္  ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑အတြင္းသို႕၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ သိရွိ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူတိုင္း သြက္လက္ ထက္ျမက္စြာႀကိဳးစားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းတြင္သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ ဆည္းပူးၾကရမည့္အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းမ်ားကိုလည္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳ၍ ထပ္ဆင့္ေလ့လာဆည္းပူးၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္မွာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္နည္းပညာစနစ္သည္ ပိုမိုျမင့္မား လာသည္ႏွင့္ အမွ် ၄င္းကိုအသံုးျပဳ၍ ေလ့လာလွ်င္ ေလ့လာသေလာက္ အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ား ေလ့လာ သင္ၾကားရံုမွ် မက ျပင္ပမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ဖတ္ရႈေလ့လာမွသာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို သိရွိေလ့လာထားရမည့္အျပင္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တစ္ခုလံုး မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိထားရန္လည္း လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခု ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဘာသာရပ္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ေက်ာင္း ဆင္းၿပီး လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရာ၌ ၄ႏွစ္တာကာလ သင္ၾကားေလ့လာခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ တိုင္းျပည္အတြက္ တန္ဖိုးရွိ ေသာပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္မွာၾကားပါသည္။

2

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုင္းေက်ာ္အုန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မႏၱလာေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဘာသာရပ္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ (၇၅)ဦး တို႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ ေဒသႏၱရဗဟုသုတေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္ၾကေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မႏၱလာေကာလိပ္ရွိ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဘာသာရပ္၀ိဇၨာဘြဲ႕ ပထမႏွစ္ ေက်ာင္သား ၊ေက်ာင္းသူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ သို႕ေရာက္ရွိၿပီး ေရပန္းဥယ်ာဥ္၊ ေနျပည္ေတာ္အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္၊  ဆာဖာရီ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး (၂၇.၇.၂၀၁၄)ရက္ေန႕၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဥပၸါဒသႏိၱေစတီ ေတာ္ျမတ္အား သြားေရာက္ဖူးေျမွာ္ၾကကာ မႏၱေလးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၀င္း အတြင္းရွိ ဟိုတယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Hilton Nay Pyi Taw Hotel ႏွင့္ Kempinski Hotel မ်ား၏ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ အေျခအေနမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈကာ အခ်ိန္မွီၿပီးစီးေရး မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

3

၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ႏြယ္သာကီဟိုတယ္၌ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သူမ်ားအား လက္ခံမည့္ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါသည္။

ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယခုအစည္းအေ၀းသည္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္စဥ္က အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပစဥ္ တည္းခိုေနထိုင္ ေရးအတြက္ ဟိုတယ္မ်ားက ရည္မွန္းထားသည့္ အိပ္ခန္းအေရအတြက္မ်ားအား ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ လ (၃၀)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေရးအတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဟိုတယ္မ်ား အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးမႈ ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား ပါသည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာေသာ ဟိုတယ္မ်ားမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ားက ၄င္းတို႕ဟိုတယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းက လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ရက္မွ၁၀ရက္ေန႕အထိက်င္းပမည့္ (၄၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းအတြက္ တည္းခိုေနရာခ်ထားေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ပါသည္။

4

ထို႕ေနာက္ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဟိုတယ္မ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ေစေရး သာမက  လံုျခံဳေရး ကိုလည္း အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ လ (၂၂) ရက္ေန႕ မွ (၂၉)ရက္ေန႕အထိ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖိုရမ္-၂၀၁၅ ကို ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ဖိုရမ္အတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ ထားၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွ ေမးျမန္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး  အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

Main Menu

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Travel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Search Our Site

Contact Us

Address Information

Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Union of Myanmar.

Information

Tel: 95 67 406129, 406130,
406460, 406244
www.myanmartourism.org

Contact Us

mo.moht@mptmail.net.mm
mohtmail@gmail.com
director.information.moht@gmail.com

Connect With Us

 

mobile app

Please download here

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms