Latest News
ubein

latest-news08

 

latest-news09

 

ေနၿပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၁

 

 ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဉာဏ္ထြန္းသည္ ၿပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနၿပည္ေတာ္မွ ေလေၾကာင္းခရီးၿဖင့္ ထြက္ခြာလာၾကၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂံေညာင္ဦး ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ မႏၲေလး တိုင္းေဒသ ႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကသည္

 

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ပုဂံၿမိဳ႕ရွိ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန ၿပတိုက္ သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအးၿမင့္ၾကဴက သမိုင္းဝင္ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ားအား ၿပ႒ာန္းထားရွိသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ဇုန္အလိုက္ နယ္ေၿမမ်ား သတ္မွတ္ကာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနမႈ အေၿခအေနမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္က ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ႏွစ္အလိုက္ ႏိုင္ငံၿခား ဧည့္သည္လာေရာက္မႈ အေၿခအေန၊ ပုဂံေညာင္ဦးေဒသ အတြင္း ႏိုင္ငံၿခား ဧည့္သည္ ဝင္ေရာက္မႈ အေၿခအေန၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေၿခခံ အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာ မ်ား၊ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေၿခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအမံမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးရဲၿမင့္က ပုဂံၿမိဳ႕ၿပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခိုက္မႈ မၿဖစ္ေစဘဲ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ၿပ ၾကသည္။

 

ထို႔အတူ ၿပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင့္ဆန္းႏွင့္ ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ႀကိဳင္ တို႔ကလည္း ေဒသအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး တင္ၿပၾကသည္။

 

ရွင္းလင္းတင္ၿပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယသမၼတက ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားေၾကာင့္ ပုဂံေဒသသည္ ၿမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈ ၿဖစ္ၿပီး ကမၻာတြင္ အထင္ကရ ေက်ာ္ ၾကားေသာ ေဒသၿဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုဂံေဒသ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ပုဂံေဒသေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား ေရွးမူမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္မ်ားကို နည္းလမ္းတက် ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ၿပ႒ာန္းထားရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ၿဖင့္ ပါဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ႐ႈေထာင့္၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ႐ႈေထာင့္၊ လူမႈေရး႐ႈေထာင့္၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ဘက္စုံထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ရန္ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕အေၿခအေနမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ အက်ိဳးစီးပြားၿခင္း ဆန္႔က်င္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အားလုံးအတြက္ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္ႏိုင္မည့္ အေၿဖမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ရွာေဖြသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္းၿဖင့္ မွာၾကား သည္။

 

ယင္းေနာက္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေၿမအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 

ညပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတသည္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္း တပ္မေတာ္ ဧည့္ေဂဟာ၌ ပုဂံဟိုတယ္ဇုန္မွ ၿမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံသည္။

 

ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ပုဂံဟိုတယ္ဇုန္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝိတ္၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေဈးကြက္ၿမႇင့္တင္ေရး အသင္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္စြာမင္း၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ စားေသာက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ပုဂံဇုန္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေဆြ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္မင္းထင္တို႔က ပုဂံယဥ္ေက်းမႈနယ္ေၿမ အတြင္းရွိ ေဒသ ခံၿပည္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ၿပၾကသည္။

 

တင္ၿပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ဒုတိယသမၼတကၿမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းစနစ္တက် ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရင္း ေဒသခံၿပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈစီးပြားဘ၀ ပိုမိုတိုးၿမႇင့္ေစမည့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံ ၿပည္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈၿဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈဇုန္၊ ဟိုတယ္ဇုန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ၿပဇုန္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ဧရိယာနယ္နိမိတ္မ်ားကို ၿပန္လည္ၫွိႏႈိင္း သတ္မွတ္ေရးမ်ားတြင္ ဘက္ေပါင္းစုံေအာင္ၿမင္မႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ သင့္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ဘ၀ႏွင့္အညီ ေၿပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္းကြင္းဆက္အတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္ သူ အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဖလွယ္၍ တိုးတက္မႈရရွိေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားၾကေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အၿပန္အလွန္ အက်ိဳးၿပဳေစေရးတို႔ကို ၿပန္လည္ ရွင္း လင္း ေၿပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

latest-news06

 

(Nay Pyi Taw, 10 April, 2014)

              Union Minister for Ministry of Hotels and Tourism, U Htey Aung called for   Nay Pyi Taw Hotel Zone Chairman and Executives at Sapphire Meeting Hall, Ministry of Hotels and Tourism, Nay Pyi Taw at 8 am today. At present, Union Minister discussed for accomodation matter of Asean Tourism Forum-2015 which will be held in Myanmar during January 2015. In the Forum, the ministry will lead to conduct the concerned Tourism Meetings and Myanmar Tourism Fedration will have to take the functions for Opening and Closing Ceremeny of travel shows by the supervision of Ministry of Hotels and Tourism. On the other hand, the hotels stayed Asean Tourism Forum delegates need to endeavour for hospitality services as well as ensure for their safety and security, said Union Minister at the meeting. Deputy Union Ministers Dr. Tin Shwe and Dr. Sai Kyaw Ohn, Departmental heads, Nay Pyi Taw Hotel Zone Chairman and excecutives also attended the meeting.

              Every year in January, one of the Asean member countries rotately host Asean Tourism Forum together with the Regional Tourism meetings and travel exhibitions. Normally, over 400 travel booths are exhibited and over 2000 delegates, tourism experts, bisinessmen intentional media observe the show every year.

Trs: UTMA

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္-၂၀၁၅ အတြက္ တည္းခိုေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အစည္းအေ၀းက်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ-၁၀ ရက္)

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ ယေန႔ နံနက္ (၀၈း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရို ရံုးအမွတ္ (၃၃)၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ နီလာ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္ ဥကၠဌႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား အား ေတြ႕ဆံု၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ အာဆီယံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖုိရမ္ ၂၀၁၅ အတြက္ တည္းခိုေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး မွာၾကား သည္။

 

 ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္ ၂၀၁၅တြင္ အစည္းအေ၀းမ်ား က်င္းပ ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားျပပြဲ၊ဖြင့္ပြဲ ပိတ္ ပြဲႏွင့္ ဖိုရမ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၀န္ႀကီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္လာသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ တည္းခိုေနထိုင္ေရး ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ ဟိုတယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရး ကိုလည္း အထူးဂရုျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာ ၾကားခဲ့သည္။

 

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာစိုင္းေက်ာ္အုန္းႏွင့္ ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္ ဟိုတယ္ဇုန္ ေနျပည္ေတာ္ဟိုတယ္ဇုန္

ဥကၠဌႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

 

အာဆီယံခရီးသြားလုပ္ငန္းဖုိရမ္အား အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ႏွစ္စဥ္ဇန္န၀ါရီလတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ အလွည့္က် လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစည္း အေ၀းႏွင့္ အတူ ခရီးသြား လုပ္ငန္းျပပြဲႏွင့္ ဖုိရမ္ကုိ က်င္းပျခင္းျဖစ္ရာ၊ခရီးသြားျပပြဲတြင္ ျပခန္းေပါင္း (၄၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ပါ၀င္ျပသေလ့ရိွၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႕ ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္ေလ့ရိွေၾကာင္း သိရွိရသည္။

latest-news05

 

Union Minister for Hotels & Tourism U Htay Aung held a meeting with officials from the Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI), Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands and the International Trade Centre ( ITC ), Technical Agency of World Trade Organization, at 9am on 9 April at the hall of the ministry in Nay Pyi Taw.

During the call, tourism expert from CBI Mr. Naut Kusters discussed promotion of tourism industry between Myanmar and the Netherlands, cooperation between economic supportive groups and locals in tourism industry and sustainable development of tourism. Ms. Marie Claude from ITC also discussed matters related to cash assistance of the Netherlands Trust Fund III to Myanmar in accord with the agreement of CBI and ITC for implementing the National Export Strategy for Myanmar's tourism development.

The Union Minister then explained Myanmar's tourism development. He expressed his thanks for the Netherlands' attention to tourism sector of Myanmar as the priority to implement National Export Strategy Plan. He said that the Ministry of Hotels and Tourism and the Ministry of Commerce will cooperate while implementing this strategy.

Also present at the call were Deputy Minister Dr. Tin Shwe and officials from the ministry.

Trs: DKMT

 

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ-၉)

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္သည္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား(၈.၄.၂၀၁၄)ရက္ေန႕ နံနက္(၀၉း၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ ဆံုသည္။

 

 ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) မွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Mr. Naut Kusters က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ အၾကား ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ျမွင့္တင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားလုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

၄င္းေနာက္ United Nations ႏွင့္ World Trade Organization တို႕၏ Technical Agency ျဖစ္သည့္ The International Trade Centre (ITC)မွ Ms. Marie Claude က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအေကာင္းအထည္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands, Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI) ႏွင့္  The International Trade Centre (ITC) တို႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ Netherlands Trust Fund III မွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီေပးသြားမည့္ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ား ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသား ပို႕ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရာရြက္ရာတြင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဤစီမံကိန္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႕ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား ပါသည္။

 

အဆိုပါ လက္ခံေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာတင္ေရႊ ႏွင့္ ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

Main Menu

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Travel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Search Our Site

Contact Us

Address Information

Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Union of Myanmar.

Information

Tel: 95 67 406129, 406130,
406460, 406244
www.myanmartourism.org

Contact Us

mo.moht@mptmail.net.mm
mohtmail@gmail.com
director.information.moht@gmail.com

Connect With Us

 

mobile app

Please download here

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms