Latest News
ubein

https://www.youtube.com/watch?v=5OaTKEqX2IY

ရန္ကုန္ ၊ ေမလ (၂) ရက္

          အမ်ိဳးသားခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၇) အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ မိုးရာသီ (Green Season) ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္အန္ေကာ၀ပ္-ပုဂံ ခရီးစဥ္ေဒသတစ္ခု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႕နံက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္ဒါဟိုတယ္၌ က်င္းပရာဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္တက္ ေရာက္ ၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

MOHT Ministers News Photo 2-5-2017 1

          အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံကို တႏွစ္ပတ္လံုး ခရီးသြားလာႏိုင္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသ (Year-round Tourist Destination) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကနဦးေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ (Green Season Tour Programme) အား လာမည့္ဇြန္လတြင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ ယခုလိုေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္ Special incentives , Special Airfare ႏွင့္ Visa ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း ၊ Target Market သတ္မွတ္၍ information ကုိ တိတိက်က် အခ်ိန္မီျဖန္႕ေ၀ႏိုင္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္မွၾကားခဲ့ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရး အစီ အစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Two Countries, One Destination ကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံတုိ႕အၾကား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အန္ေကာ၀ပ္ႏွင့္ ပုဂံတုိ႕ကို One Destination သတ္မွတ္ၿပီး One Package Tour Programme ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Working Group ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ Visa ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပို႕ေဆာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျမွင့္တင္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ အက်ယ္ တ၀င့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္မွ ေဆာင္ရြက္ရ မည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ၊ ဗီဇာကိစၥရပ္မ်ား၊ ပို႕ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ စားေသာက္မႈကိစၥရပ္မ်ား ၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား စသည္တို႕ကို အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္ တင္ျပၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဆက္စပ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါအစည္းအေ၀းသို႕ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ႏွင့္ ဌာန ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

          ထို႕ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ပန္ဒါဟိုတယ္၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းသို႕ တက္ေရာက္ ၿပီး အသစ္ေရြးေကာက္ခံထားရသည့္ ဥကၠဌႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံု၍ ဟုိတယ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

         

29.4.17 1

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၈) ရက္

    ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ သာယာလွပေသာ ေတာေတာင္မ်ား၊ ကမ္းေျခေဒသမ်ား၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ားႏွင့္ လူေနမႈဓေလ့စရိုက္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္ စုတို႔၏ ၀တ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေႀကာင္းျပဳမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုႀကည္မႈတို႔သည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားကို စိတ္၀င္တစားလာေရာက္ ႀကည့္ရႈ ေလ့လာရန္ ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္၍ ရင္းႏွီးေဖၚေရြေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့ စရိုက္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ႀကာျမင့္ေသာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာလက္ရာမ်ား ေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ အေကာင္းဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ထင္ရွားလာလ်က္ရွိပါသည္။

29.4.17 2
    ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏  ႀကီးႀကပ္မႈ၊ Diethelm Travels & Tours Co.,Ltd ၏ အစီစဥ္ျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြား (၁၆) ဦးတို႔သည္ ဧၿပီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (၇) စီးျဖင့္ ရန္ကုန္- ဘားအံ- က်ိဳက္ထီးရိုး- ေနျပည္ေတာ္- အင္းေလး- မႏၱေလး- ပုဂံ- ပုပၸါး- ျပည္- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ လွည့္လည္ ေလ့လာကာ ဧၿပီလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ ေဟာင္ေကာင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

29.4.17 3
    ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္လာေရာက္၍ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ အႏုပညာလက္ရာမ်ား၊ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ သဘာ၀အလွအပရႈခင္းမ်ား၊ လက္မႈပညာရပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူေနမႈဓေလ့စရိုက္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယဥ္၊ ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးယာဥ္တန္းခရီးစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ေလ့လာႀကည့္ရႈလည္ပတ္သကဲ့သို႔ ကမၻာလွည့္အေပ်ာ္စီး သေဘၤာ၊ စင္းလံုးငွားေလ ယာဥ္ ျမစ္တြင္းသြားအေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားျဖင့္လည္း လာေရာက္လည္ပတ္ လ်ွက္ရွိေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၂၉)ရက္

 

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ Osaka University of Tourism မွ Vice President ျဖစ္သူ Ms. Mikiko OHASHI ႏွင့္ Regional Vitalization Support Mechanism Co., Ltd မွ President ျဖစ္သူ Mr. Kiyoaki Kamiyama တို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာ ဧည့္ခန္းမ၌ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

MOHT Minister News Photo 29 April 2017 1

 

Osaka University of Tourism မွ Vice President Ms. Mikiko OHASHI က ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ တြင္ Tourism University တစ္ခု တည္ေဆာက္လိုပါေၾကာင္း၊ ၄င္း University တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီဟိုတယ္ (၁)လံုးပါ ပူးတြဲ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ ပညာသင္ယူေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ပါ internship ျပဳလုပ္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ားအတြက္လည္း ဟိုတယ္မွတဖက္တလမ္း၀င္ေငြရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြး တင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစသည္သာမက ေနျပည္ေတာ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရး အတြက္ကိုပါ အေထာက္အကူျပဳပါေၾကာင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လိုအပ္ သည္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

MOHT Minister News Photo 29 April 2017 2

 

အဆိုပါ Osaka University of Tourism, Nay Pyi Taw ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ အကုန္ အက်ခံတည္ေဆာက္ရန္လ်ာထားၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ Osaka University ၏ ႏွစ္၁၀၀ျပည့္ ႏွင့္တိုက္ဆိုင္၍ ဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 

unicode Version

 

 

နေပြည်တော်၊ ဧပြီလ (၂၉)ရက်

 

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည်  ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Osaka University of Tourism မှ Vice President ဖြစ်သူ Ms. Mikiko OHASHI နှင့် Regional Vitalization Support Mechanism Co., Ltd မှ President ဖြစ်သူ Mr. Kiyoaki Kamiyama တို့ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာ ဧည့်ခန်းမ၌ ဧပြီလ (၂၈)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

 

Osaka University of Tourism မှ Vice President Ms. Mikiko OHASHI က မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းတွင် လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုရန်အတွက် နေပြည်တော် တွင် Tourism University တစ်ခု တည်ဆောက်လိုပါကြောင်း၊ ၄င်း University တွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဟိုတယ် (၁)လုံးပါ ပူးတွဲ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်၍ ပညာသင်ယူသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက်ပါ internship ပြုလုပ်နိုင် မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားများအတွက်လည်း ဟိုတယ်မှတဖက်တလမ်းဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေး တင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အထောက်အကူပြုစေသည်သာမက  နေပြည်တော်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး အတွက်ကိုပါ အထောက်အကူပြုပါကြောင်း၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လိုအပ် သည်များ ပံ့ပိုးကူညီပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

 

အဆိုပါ Osaka University of Tourism, Nay Pyi Taw ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အကုန် အကျခံတည်ဆောက်ရန်လျာထားပြီး ၂၀၂ဝခုနှစ်တွင် Osaka University ၏ နှစ်၁ဝဝပြည့် နှင့်တိုက်ဆိုင်၍ ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

 

Main Menu

Useful Myanmar Phrases

Auspicious to you all
Mingalar Bad


How are you?
nei kaun: ye. la:


Good morning
mingala nan ne khin: ba


Good evening
kaun: tho: nya. nei khin: ba


Good night/Good Bye
thwa: bi


Thank you
kyei: zu: tin ba de


Thank you very much
kyei: zu: amya: gyi: tin ba de


I cannot speak Myanmar
Myanmar lo matat' bu:


Do you understand?
khamya: na: le tha la:


May I take a photograph?
da' poun yai' lo. ya. mala:


May I use the telephone?
te li hpon: thoun: lo. ya. ma. la:


Where is the restroom?
ein tha be ma shi. tha le:


How much?
be lau' le:


What's that?
e: da ba le:


Very expensive
zei: mya: de


See you again
noun gya. thei: da paw.


Please to meet you.
twei. ya. da wan: tha ba de


Good luck
kan kaun: ba zei


Sorry
sel' mashi ba ne.


Excuse me
thi: khan ba


It's all right.
ya ba de


Yes (Male)
hou' ke khin bya.


Yes (Female)
hou' ke shin.


No
hin. in:


Really?
da ge la:


It's impossible.
ma hpyi' nain bu:


Possibly
hpyi' nain ba de


I beg your pardon (Male)
khin mya (?)


I beg your pardon (Male)
Shin (?)


Can I help you?
ku nyi ba ya. zei


Help!
kegya. ba oun:


Beautifull
hla. lai' ta


I want...
...gyin de


Directions

I want to go...
... go thwa: gyin ba de


Where is...?
...be na: ma le:


Turn left
be be cho:


Turn right
nya be cho:


Straight ahead
te, de. thwa: ba


Stop here
dima ya' ba


Slow down
hpyei: byei:


Be careful
tha di: hta: ba


Be careful, don't drive too fast
tha di: hta: ba: phyie: byei: maun:


Turn back
pyan hie:


Turn back
pyan hie:


How much do I owe you?
be lau' kya. tha le:


Keep the change
maan: ne. daw


Places

Airport
lei zei


Bus Station
ba saka: hma' tain


Railway Station
buda youn


Hotel
hou te


Embassy
than youn:


Hospital
hsei: youn


Clinic
hsei: gan:


Police Station
ye: sa khan:


Post Office
sa dai


Market
zei:


River Boat jetty
thin: baw: zei'


Guest house
e. yei' tha


Restaurant
sa: thau' hsain


Travel Related Links

Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Southeast Asia Nations
www.aseansec.org


Association of Southeast Asia NationsASEAN
Association of Sou<<4R543W90-=98theast Asia Nations
www.aseansec.org

Pacific Asia Travel AssociationPacific Asia Travel Association
http://www.pata.org/

Myanmar Hotelier Association
Myanmar Hotelier Association

http://www.myanmarhotelier.org  MTFMyanmar Tourism Federation
  http://www.myanmar.travel/

Search Our Site

Contact Us

Address Information

Building No. (33), Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Union of Myanmar.

Information

Tel: 95 67 406129, 406130,
406460, 406244
www.myanmartourism.org

Contact Us

mo.moht@mptmail.net.mm
mohtmail@gmail.com
director.information.moht@gmail.com

Connect With Us

 

mobile app

Please download here

Room Booking

Thanks for staying with us! Please fill out the form below and our staff will be in contact with your shortly. The see all of our room options please visit the link below.
See All Rooms